Odredbe i uvjeti kupnje

UVJETI PRODAJE I KUPNJE

Opći uvjeti
Ove mrežne stranice sadrže podatke o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Autoinovacije d.o.o. Zelenjak 28, 10000 Zagreb te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – mrežna trgovina.
Uvjeti poslovanja mrežne trgovine www.moi.hr sastavljeni su u skladu s aktualnim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO).
Molimo Vas da pažljivo pročitate sve niže navedene uvjete kupnje i poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih uvjeta kupnje.
Ako se s ovdje navedenim uvjetima kupnje i poslovanja ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo Vas da ne koristite ove mrežne stranice.

Prodavatelj
Sjedište prodavatelja:
MOI IMAGINARIJ j.d.o.o., KRUŽNA ULICA 9, 10000 ZAGREB
Zemljopisna adresa poslovanja:
MOI IMAGINARIJ j.d.o.o., KRUŽNA ULICA 9, 10000 ZAGREB, e-mail: webshop@moi.hr
OIB: 51724266997, MBS: 081388114

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-21/36897-5
Temeljni kapital iznosi 10,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Kupac
Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u mrežnoj trgovini www.moi.hr. Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina.

Podaci o proizvodima:

Podaci o proizvodima – Svi potrebni podaci o proizvodima kupcu dostupni su unutar kartice proizvoda u polju pod nazivom „Opis“

Predugovorne obavijesti
Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:
1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primijenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
6. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
7. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
8. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
9. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
10. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
11. ako je primijenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
12. ako je primijenjivo, inter-operabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
13. mehanizmima izvan sudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje na mrežnim stranicama www.moi.hr

Račun / Potvrda o sklopljenom ugovoru
Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.

Pravila postupanja trgovaca
Ovi uvjeti kupnje predstavljaju pravila postupanja po kojima se trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi.

Cijene
Cijene su izražene u kunama, tvrtka nije u sustavu PDV-a. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Narudžbe
Naručivanje robe putem mrežne trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
Naručiti možete kao registrirani i kao neregistrirani korisnik.
Svi proizvodi navedeni na mrežnoj trgovini www.moi.hr nalaze se na skladištu, te su raspoloživi za narudžbu u ograničenim količinama. Ukoliko određeni proizvod nije raspoloživ, kupac će biti obaviješten te će mu biti ponuđen najsličniji zamjenski proizvod ili povrat novaca.
Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i narudžbe.

Povrati / Zamjene

Detaljan opis uvjeta i postupka povrata ili zamjene proizvoda potražite na: https://www.moi.hr/povrati-i-zamjene/

Akcijska prodaja i kodovi za popust
Tvrtka MOI IMAGINARIJ j.d.o.o.. će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka MOI IMAGINARIJ j.d.o.o.. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Tvrtka MOI IMAGINARIJ j.d.o.o. također povremeno daruje svim kupcima ili određenim kupcima (Facebook prijateljima ili newsletter pretplatnicima) kupone za posebne promocije, pogodnosti i sniženja. Kupon je najčešće jedna riječ ili niz znakova, za obračun popusta upišite točan tekst kupona u za to određenom mjestu u košarici i kliknite “PRIMIJENI KUPON” – popust će se obračunati. Iskoristite ove pogodnosti prije nego završite vašu kupovinu.
Kuponi mogu biti ograničeni trajanjem i brojem korištenja. Također, popusti mogu biti primijenjeni samo na jedan proizvod ili na ograničen/određen izbor proizvoda.

Nije moguće koristiti više kupona odjednom.
Kuponi se ne mogu primijeniti na proizvode koji su već na akciji.